Chuyên Mục Phần Mềm Thiết Kế

Photoshop Online – Chỉnh sửa ảnh miễn phí bằng PTS Online

Chắc các bạn đã nghe qua phần mềm photoshop rồi đúng không, nhưng đó là một dạng phần mềm được cài đặt trên máy tính. Phần mềm Photoshop CS6 hay Photoshop CC, đều phải cài…