• Call us now:

    0981.022.044

  • Send :

    digimarvn@gmail.com

  • Visit Our Office:

    012B Đ.Đồng Đen, P.14, Q.Tân Bình

Tạo BreadCrumbs cho WordPress mà không cần Plugin

Trước khi đi vào chia sẽ của ngày hôm nay thì mình sẽ nó sơ qua, các Breadcrumbs này một tí nhé. Thì trước đây thuật ngữ này không được cộng đồng SEO, chú ý tới nó. Breadcrumbs thực tế nó chỉ biến đường dẫn con của bạn thành dòng chữ có nghĩa với danh mục, bài viết, vvv. Thì hiểu nôn na là như vậy, mà mọi người đọc được bài này và tìm đến bài này thì chắc các bạn đã hiểu quy chế của nó rồi đúng không nào. Không lôi thôi luyên thuyên nữa, vào Hướng dẫn tạo Breadcrumbs luôn cho nó máu.

Tạo BreadCrumbs cho WordPress

Hiện nay đa số các website đều tích hợp sẵn tính năng nay, vài bài viết này sẽ hỗ trợ cho các website đã có từ lâu đời rồi nhé.

Bước 1 : Các bạn vào phần giao diện wordpress và bấm sửa giao diện nhé, tìm đến file functions.php giúp mình. Và coppy đoạn code bên dưới dán vào trong file đó và bấm lưu nhé.

function the_breadcrumb() {
echo ‘<ul id=”crumbs”>’;
if (!is_home()) {
echo ‘<li><a href=”‘;
echo get_option(‘home’);
echo ‘”>’;
echo ‘Home’;
echo “</a></li>”;
if (is_category() || is_single()) {
echo ‘<li>’;
the_category(‘ </li><li> ‘);
if (is_single()) {
echo “</li><li>”;
the_title();
echo ‘</li>’;
}
} elseif (is_page()) {
echo ‘<li>’;
echo the_title();
echo ‘</li>’;
}
}
elseif (is_tag()) {single_tag_title();}
elseif (is_day()) {echo”<li>Archive for “; the_time(‘F jS, Y’); echo'</li>’;}
elseif (is_month()) {echo”<li>Archive for “; the_time(‘F, Y’); echo'</li>’;}
elseif (is_year()) {echo”<li>Archive for “; the_time(‘Y’); echo'</li>’;}
elseif (is_author()) {echo”<li>Author Archive”; echo'</li>’;}
elseif (isset($_GET[‘paged’]) && !empty($_GET[‘paged’])) {echo “<li>Blog Archives”; echo'</li>’;}
elseif (is_search()) {echo”<li>Search Results”; echo'</li>’;}
echo ‘</ul>’;
}

Bước 2 : Coppy dòng lệnh này <?php the_breadcrumb(); ?> và dán chúng vào trong file header.php này nhé. Header là vị trí mà bạn muốn chúng hiển thị, và nó sẽ hiển thị theo đúng ý muốn của bạn nhé. Như vậy thì đã hoàn thành rồi đấy, đây là cách cho các bạn biết code và muốn website nhẹ hơn. Thay vì phải sử dụng Plugin Breadcrumbs Breadcrumb NavXT, làm nặng website và tăng thời gian tải trang.

Nếu các bạn thấy hay thì link và share và cho mình 1 cmt bên dưới này nhé. Cảm ơn mọi người